Actie voorwaarden

 1. De acties georganiseerd door Team Tattoo Herco behoudt zich het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment correcties en/of wijzigingen aan te brengen in deze actie of de toegang tot de site of onderdelen van de site te beëindigen op de wijze en op het moment dat wenselijk of noodzakelijk wordt geacht.
 2. Ondanks de uiterste zorg die besteed is aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de acties is Team Tattoo Herco, noch de overige deelnemende partijen, niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, onvolledigheden en/of technische storingen. Aan de informatie op de website van Team Tattoo Herco danwel de informatie in de e-mail  van Team Tattoo Herco kunnen geen rechten worden ontleend.
 3. Acties, Vouchers, Kortingen en alle andere aanbiedingen die door Team Tattoo Herco worden aangeboden via deze website, multimedia, email of anderzins zijn altijd tijdelijk en zijn geïnitieerd door Team Tattoo Herco, Pr. Bernhardstraat 18 te Olst.
 4. Door deel te nemen aan een acties geven deelnemers aan akkoord te gaan met deze actie voorwaarden.
 5. Bij 18 jaar en jonger heeft een wettelijk vertegenwoordiger toestemming gegeven of kennis genomen van de actie voorwaarden.
 6. Een actie geldt alleen voor de deelnemer zelf. Gewonnen artikelen / kortingen of vouchers mogen niet doorverkocht of vergeven worden
 7. Een actie is niet te combineren met andere acties en vouchers.
 8. Bij de "Wheel Decide" actie, kan er per klant voor maximaal 1 bedrijfsonderdeel van Team Tattoo Herco worden gekozen. (òf tatoeeër-, òf laser behandeling)
 9. Bij de "Wheel Decide" actie wordt per actie gekozen welk(e) bedrijfsonderdelen van Team Tattoo Herco mee doen.
 10. Bij de "Wheel Decide" actie moeten de afspraken binnen een redelijke door Team Tattoo Herco voorgestelde termijn starten en eindigen.
 11. Bij verzetten door deelnemer, van afspraken voortvloeiend uit een van de door Team Tattoo Herco georganiseerd acties, behoudt Team Tattoo Herco het recht de korting op die actie aan te passen aan de dan geldende (uur) tarieven die van toepassing zijn.  
 12. Bedragen van acties met betrekking tot kortingen zullen naar boven worden afgerond ten gunste van Team Tattoo Herco.
 13. Laser afspraken die uit meerdere sessies bestaan zullen tijdens een actie periode tot een maximum van 3 afspraken worden ingepland.
 14. Reeds bestaande en of lopende afspraken, die vóór of na een actie periode zijn gemaakt of vallen, (daaronder vallen ook de laser klanten die reeds begonnen zijn met de laser behandeling van een desbetreffende tatoeage), kunnen en zullen niet worden omgezet naar de korting die kan voortvloeien vanuit een actie georganiseerd door Team Tattoo Herco.
 15. De prijs en of kadobon is niet omwisselbaar en niet inwisselbaar voor contant geld.
 16. Er worden op gewonnen kadobonnen geen wisselgeld gegeven.
 17. Wanneer er uit een actie georganiseerd door Team tattoo Herco een aanbetaling voortvloeit, is de prijswinnaar verplicht deze aanbetaling van €75.- per direct te voldoen. Bij acties die enkel en alleen verlopen via multimedia of email is de prijswinnaar verplicht deze aanbetaling binnen 24 uur te voldoen na ontvangst van de factuur.
 18. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan eerder gedane uitspraken door Team Tattoo Herco.
 19. De eventuele winnaar wordt op de hoogte gebracht via e-mail.
 20. Deelnemers gaan er mee akkoord dat ze bij winst als winnaar bekend worden gemaakt op onze Facebook pagina.
 21. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
 22. Druk-, spel-, zet- of vergelijkbare fouten kunnen niet worden tegen geworpen en betekenen op geen enkele wijze een verplichting voor Team Tattoo Herco.
 23. Uitgesloten van deelname zijn medewerkers van Team Tattoo Herco en diens familie.
 24. De winnaars van Facebook acties worden gekozen aan de hand van een loting en/of stem mechanisme.
 25. Tegoedbonnen welke worden verloot op Facebook, deze website e.o. ieder andere multimedia kunnen niet gebruikt worden voor losse verkoop en nabehandelingssetjes.
 26. Door deel te nemen aan een actie ga je er mee akkoord dat de foto van je tatoeage, of laser- behandeling op onze Facebook pagina en website wordt gepubliceerd.
 27. Gegevens van deelnemers zullen alleen worden gebruikt voor deelname registratie en voor communicatie m.b.t een actie tenzij anders aangegeven in deze voorwaarden.
 28. Acties op Facebook worden op geen enkele wijze gesponsord, gesteund of begeleid door Facebook.
 29. Alle promotionele acties kunnen op ieder moment door Team Tattoo Herco beëindigd worden.
 30. Alle deelnemers zijn gebonden aan de bepalingen van deze actie voorwaarden en stemmen door deelname aan het promotionele kansspel in met de voorwaarden genoemd in deze actie voorwaarden.
 31. De deelnemer garandeert dat de door hem / haar persoonlijke opgegeven gegevens tijdens de registratieprocedure correct, up-to-date en volledig zijn.
 32. De deelnemer dient minimaal 18 jaar of ouder te zijn om aan deze actie te kunnen deelnemen.
 33. Team Tattoo Herco is gebonden aan de inhoud van deze voorwaarden.
 34. De gegevens die nodig zijn voor deelname worden eigendom van Team Tattoo Herco en worden niet verkocht of aan derden verstrekt.
 35. De gegevens van de deelnemers worden behandeld conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 36. De actieperiode geldt zoals aangegeven op de actiepagina. De winnaar wordt bekend gemaakt via sociale media en/of krijgt persoonlijk bericht.
 37. Team Tattoo Herco behoudt zich het recht voor om inzendingen en deelnames die haar frauduleus of van onrechtmatige beïnvloeding voorkomen van deelname uit te sluiten.
 38. Team Tattoo Herco behoudt zich het recht voor om de actie te beëindigen of de regels, prijzen, voorwaarden, bepalingen of informatie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.
 39. Niets uit de inhoud van deze actie en/of publicatie mag worden verveelvoudigd danwel gepubliceerd zonder uitdrukkelijke toestemming van Team Tattoo Herco.
 40. Vragen of opmerkingen m.b.t. een actie worden alleen behandeld mits deze gericht zijn aan: info@tattooherco.com