Afspraak informatie

Voorwoord.
Vanaf 4 januari 2022 gelden er, door de (Europese) overheid en het RIVM opgestelde, nieuwe hygiëne maatregelen (NEN-EN 17169) m.b.t. het tatoeëren. Tevens gaat vanaf die datum ook de nieuwe REACH verordening omtrent de tatoeage inkten in. Wat betekend dit voor jou: Wij werken, (zoals jij al jaren van ons gewend bent,) op de zelfde hygiënische manier verder en  voldoen dan ook ruimschoots aan deze nieuwe hygiëne maatregelen (NEN-EN 17169). Wij werken met de REACH goedgekeurde inkten van World Famous Ink Limitless en Quantum InkEr zijn helaas een paar administratieve veranderingen die jij (soms) samen met ons, voor iedere sessie, moeten doorlopen. Jij moet, bij aanvang van iedere sessie, de etiketten op de inktflesjes doorlezen en je goedkeuring geven dat wij deze inkten bij jou mogen gaan gebruiken voor jouw tattoo. Jij moet bij aanvang van iedere sessie het toestemmingsformulier opnieuw doorlezen en aanvullen waar nodig en ondertekenen. Na iedere sessie krijg jij van ons een zogenoemd Ink Paspoort toegestuurd via mail. Hierin staan alle inkten, naaldmodules e.d. in welke wij voor jouw tattoo gebruikt hebben. Deze mail moet je dan goed bewaren. Sorry, wij hebben dit ook allemaal niet verzonnen....

Hier staat alle informatie dat van belang is wanneer je een (doorspreek) afspraak hebt gemaakt of dit wilt doen.

1) Intakegesprek:

 1. Wanneer jij (ook) een intakegesprek hebt ingepland, adviseren wij jou om je hier op zéér goed voor te bereiden! 
 2. Door hier te klikken en die pagina helemaal goed door te lezen zal het jou echt allemaal duidelijk worden.
 3. Iedere sessie zal contant moeten worden aanbetaald. Zie hieronder hoofdstukje "Financiële gedeelte"
 4. Het is van essentieel belang dat jij jou voor het bespreken van jouw tattoo zeer goed voorbereid.
  Blijkt dit niet het geval te zijn, dan zullen wij helaas je afspraak moeten verzetten naar een latere datum.

2) Toestemmings verklaring:
Het aanbrengen van tatoeages brengt risico’s met zich mee. Zorg daarom dat je goed bent uitgerust en genoeg hebt gegeten voor je afspraak. Stel je tatoeëerder op de hoogte van eventueel medicijngebruik of huidproblemen, allergieën, epilepsie en overgevoeligheidsreacties. Je tatoeëerder kan, bij het door u verzwijgen van, medicijngebruik of huidproblemen, allergieën, epilepsie en overgevoeligheidsreacties niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele gevolgen hiervan. Lees de volgende informatie zorgvuldig door en stel je tatoeëerder op de hoogte indien u twijfelt aan uw geschiktheid om te worden getatoeëerd. Tatoeëren en het genezingsproces kunnen gepaard gaan met risico's en mogelijke complicaties, zoals aan u is uitgelegd. U krijgt aanwijzingen over nazorg om u te helpen de effecten te minimaliseren. Het is normaal dat tatoeëren gepaard gaat met pijn, roodheid en zwellingen. Als deze symptomen tijdens het genezingsproces verergeren, kan dit een teken van een infectie zijn en zou u een arts moeten raadplegen. Sommige complicaties kunnen verband houden met uw gezondheidssituatie. Het is belangrijk voor uw veiligheid dat jouw tatoeëerder daarvan op de hoogte wordt gebracht. Er kunnen aanvullende voorzorgsmaatregelen nodig zijn. Tatoeages zijn blijvend en het is mogelijk, afhankelijk van de inkt die is gebruikt, dat ze niet goed kunnen worden verwijderd of blijven zitten. Bij twijfel behoort de behandeling te worden uitgesteld en behoort er medisch advies te worden ingewonnen. 
De tatoeëerder  bevestig na ondertekening dat het tatoeëren onder hygiënische omstandigheden met geschikte steriele instrumenten en veilige technieken en volgens NEN-EN 17169 of overeenkomstig nationale eisen wordt uitgevoerd. Voor de behandeling dient de tatoeëerder geen enkele vorm van verdoving toe. Tevens bevestig de tatoeëerder dat jij een afschrift van het ondertekende toestemmingsformulier via mail krijgt opgestuurd en dat de tatoeëerder jou het advies heeft gegeven deze informatie goed te bewaren.

Jij hebt na ondertekening en of aanbetalen verklaard dat jij geen tatoeage laat zetten op;

 1. een plek waar jij het afgelopen jaar plastische chirurgie of bestraling heb ondergaan.
 2. een litteken van minder dan een jaar oud.
 3. een tattoo van minder dan 6 weken oud.
 4. een plek waar minder dan drie maanden geleden een tatoeage is gelaserd of waar de laserwond nog niet genezen is.
 5. een geïrriteerde huid zoals bultjes, donkere moedervlekken of zwellingen.
 6. een plek waar minder dan drie maanden geleden een tatoeage is weg gelaserd of waar de laserwond nog niet genezen is.
 7. op geïrriteerde huid zoals bultjes, donkere moedervlekken of zwellingen.
 8. jezelf als jij onder invloed bent van alcohol of drugs. 
 9. jezelf als jij zwanger bent.
3) Na ondertekening en of aanbetalen verklaar jij dat jij er bewust van bent dat:
 1. Jij weloverwogen en uit vrije wil gekozen hebt voor deze tattoo.
 2. Jij de eventuele risico's (zie hieronder) van het tatoeëren begrijpt.
 3. Jij tijdens de behandeling niet zwanger, onder invloed van alcohol of drugs mag zijn.
 4. Jij wijzigingen  (zie punt 20 algemene voorwaarden) aan deze tattoo opdracht binnen 5 dagen moet melden.
 5. Jij bij annuleren van jouw afspraak de algemene voorwaarden bij punt 21 begrijpt.
 6. Iedere huid anders is en anders kan reageren.
 7. De stabiliteit van de in 4 januari 2022 en 4 januari 2023 ingevoerde reach goedgekeurde inkten niet bekend is en wij hiervoor niet verantwoordelijk kunnen worden gehouden.
 8. Alle afspraken met €80.- per sessie zijn / worden aanbetaald.
 9. Jouw gegevens met betrekking tot jouw privacy in acht worden genomen.
 10. Jij na ondertekening bent opgenomen in de nieuwsbrief.
 11. Jij hebt verklaard geen last te hebben van de onderstaande aandoeningen, met uitzondering van de aandoening(en) die zijn opgenomen in jouw afspraken/toestemmingsformulier: 
  Aandoeningen: 
  •bekende allergie met (inbegrip van latexallergie)
  •diabetes.
  •hemofilie of een andere stollingsziekte.
  •sarcoïdose.
  •huidziekte.
  •auto-immuunziekte.
  • aandoeningen die leiden tot een gecompromitteerd immuunsysteem.
  •hart- en vaatziekte.
  •littekenweefsel waaronder keloïden.
  •op de plek van de tattoo beschadigingen of abnormaal lijkende moedervlekken.
  •pleisterallergie.
4) Risico's:
De GGD vindt het van belang om je van tevoren te informeren over een aantal mogelijke risico’s. Het aanbrengen van een tatoeage is een huiddoorborende handeling. Door een juiste werkwijze en een juist gebruik van de apparatuur moet voorkomen worden dat je besmet wordt met bloedoverdraagbare ziekten, zoals Hepatitis B en C. Daarnaast kunnen door slechte verzorging en onhygiënische behandeling (zowel door jezelf als door de behandelaar) wondinfecties ontstaan die schadelijk zijn en je tatoeage er niet mooier op maken. Voordat je een tatoeage laat aanbrengen word je gevraagd een toestemmingsverklaring in te vullen. In deze toestemmingsformulier staan o.a. een aantal vragen over je gezondheid. Het invullen van het toestemmingsformulier is voor je eigen veiligheid. Tijdens het aanbrengen van een tatoeage worden met kleine naalden inkt- en pigmentstoffen onder de huid aangebracht. Hierdoor ontstaat een voor het  leven blijvende afbeelding. De inkt- en pigmentstoffen moeten aan strenge eisen voldoen. Dit wordt gecontroleerd door de Voedsel en Waren Autoriteit. Voordat de tatoeage wordt aangebracht, wordt de huid schoongemaakt en gedesinfecteerd. Zo nodig wordt de huid geschoren. Dit moet gebeuren met een nieuw wegwerpscheermesje. Het aanbrengen van een tatoeage moet zo hygiënisch mogelijk gebeuren. Dat wil zeggen; de naald die door je huid gaat, mag niet eerder gebruikt zijn, moet uit een steriele verpakking komen en mag  niet met de blote handen worden aangeraakt. De inkt die gebruikt wordt moet eveneens steriel zijn. De REACH goedgekeurde inkt die voor jou gebruikt wordt zit in kleine inktcups en mag alleen voor jou worden gebruikt. Overgebleven inkt wordt weggegooid. Tijdens het aanbrengen van de tatoeage worden tissues gebruikt. Uiteraard moeten de tissues schoon zijn en direct na gebruik worden weggegooid. De tatoeëerder draagt tijdens het aanbrengen van je tatoeage handschoenen en vervangt deze handschoenen telkens als hij of zij iets anders aanraakt dan de tatoeëermachine, een tissue of je huid. Na afloop wordt de getatoeëerde plek verzorgd en afgedekt.

5) Inktpaspoort:
 1. Na de tattoo sessie krijgt jij van ons een "inktpaspoort" via mail toegestuurd.
 2. In dit inktpaspoort zijn de volgende gegevens opgenomen:
  • kleur, merknaam, leverancier/fabrikant en de - batch en partij- ('lot'-)nummers van de gebruikte tatoeage-inkten.
  • de gebruikte naalden aan de hand van de configuratie, leverancier en de batch en partij- ('lot'-) nummers.
6) Tattoo nazorg:
 1. Uitgebreide informatie over de nazorg kun je hier downloaden, of hier lezen.
7) Afspraak annuleren:
 1. Afspraken kunnen niet via mail of "social media" worden verzet of geannuleerd en zullen niet als zodanig worden beschouwd. 
 2. Annuleren is enkel en alleen telefonisch mogelijk door tijdens de openingstijden te bellen.
 3. Lees meer over de gevolgen van het annuleren bij de algemene voorwaarden bij punt 21.
8.1) Financiële gedeelte: 
Aanbetaling:
 1. Iedere sessie moet worden aanbetaald op de zelfde dag als de afspraken worden ingepland.
 2. De aanbetaling is €80.- per sessie.
 3. Bij grotere tattoos, bestaande uit meerdere sessies, zal dit bedrag vermenigvuldigd worden. 
  (bij twijfel hoeveel aanbetaling jij moet meenemen, stuur ons een idee wat je wilt per mail.)
 4. Per sessie wordt de aanbetaling in mindering gebracht die voor die dag van toepassing is.
 5. De rest van de aanbetaling blijft gewoon staan tot de volgende sessie.
8.2) Uurtarief:
 1. Wij werken met een uurtarief, welke vanaf 04-01-23 door economische omstandigheden is verhoogt. 
 2. Uurprijs is afhankelijk van de tattoo en tijdvak van afspraak, en ligt tussen de €135 en €150 p.u.
 3. Wij werken dan gemiddeld 3 tot 4½ uur per sessie.
 4. Je betaald het aantal uren dat er op die sessie gewerkt wordt.
 5. Voorbeeld: 4 uur x het opgegeven uurtarief min de aanbetaling.
 6. De aanbetaling wordt dus in mindering gebracht.
 7. De rest van de aanbetaling blijft dan staan tot de volgende sessie.
 8. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de opgegeven geschatte uren. 
8.3) Geschat bedrag:
 1. Wanneer er sprake is van een geschat bedrag, zal van dit geschatte bedrag nog de aanbetaling in mindering worden gebracht. 
 2. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan het opgegeven geschatte bedrag.
8.4) Contant of pinnen:
 1. Er kan uitsluitend contant betaald worden!
9) Verhinderd, dan wel te laat op je afspraak komen:
Kom je 15 minuten te laat op de afspraak, zonder geldige reden, dan zal die afspraak komen te vervallen. Tevens ben je dan de aanbetaling voor die afspraak kwijt en zal er opnieuw een afspraak en aanbetaling gedaan moeten worden. Als je op tijd belt als er iets is voor gevallen, maximaal 15 minuten later dan de afspraak staat ingepland, (tel: 0570-561275), kunnen we kijken of het die dag nog zal lukken. Kom jij je afspraak helemaal niet na, zonder geldige reden, dan ben je de aanbetaling volledig kwijt, ook die van je vervolg afspraken. Afzeggen, of verzetten van je afspraak kan alleen telefonisch tijdens onze openingstijden. Ook wanneer je ziek bent. Afzeggen of verzetten via vrienden of via multimedia (email, facebook o.i.d.) worden niet als afzegging en of verzetten gezien. Je zult dan al je aanbetaling(en) volledig kwijt zijn. Tevens zal er dan een rekening worden gestuurd. Voor meer informatie hieromtrent lees onze algemene voorwaarden. Wij houden erg van fris gedouchte klanten die lekker ruiken. Kinderen onder de 13 jaar mogen onze shop niet betreden, ook niet onder begeleiding of in kinderwagens o.i.d.

10) Wat moet je wel en niet doen voordat je behandeld wordt:
Drink 1 uur voor je afspraak 1 longdrink glas appelsap, niet meer, niet minder! Appelsap heeft de mooie eigenschap dat het bloeden minder wordt. Drink 3 dagen voor je afspraak geen alcoholische dranken. We mogen je niet behandelen als je vooraf alcohol hebt gedronken. Kom schoon, fris, ontspannen, uitgerust en op tijd op je afspraak. Zorg er voor dat je een goede maaltijd eet voor je afspraak. Neem bij een lange sessie lunch mee. Een Mars of Snicker zijn snelle suikers en dus erg goed voor tussendoor. Doe je aan krachtsport / fitness, train 2 dagen voor je afspraak niet de te behandelende plek. Het kan dan pijnlijker zijn omdat je spieren gespannen zijn. Scheer het liefst niet zelf de te behandelende plek. Neem geen drugs van te voren in en rook geen wiet of hasj. Tabak is geen probleem. Smeer geen verdovende substanties op de plek waar je behandeld wordt. Geen pijnstillers slikken zoals paracetamol, ibuprofen e.d. hiervan ga je meer bloeden, wat een negatief effect heeft op de behandeling. Als je bloedverdunners gebruikt, dit overleggen met je arts, om deze aan te passen. Houdt jij je niet aan bovenstaande regels dan is de kans erg groot dat je tattoo overmatig gaat bloeden wat de genezing van je tattoo niet ten goede komt. Heb jij een afspraak gemaakt voor een tattoo en je wilt deze toch wijzigen? Lees dan de algemene voorwaarden maar eens goed door.

11) Leeftijd en uitsluitingen:
 1. Wij tatoeëren vanaf 18 jaar. 
 2. Personen die tekenen vertonen die erop duiden dat hun oordeelsvermogen verstoord is tatoeëren wij eveneens niet. 
 3. Tevens behouden wij het recht een ieder te weigeren zonder reden van opgaaf.
12) Geheugensteuntje:
 1. Indien van toepassing krijg je 14 dagen voor jouw afspraak een "geheugensteuntje" per mail en 2 dagen voor jouw afspraak per SMS.
  Op deze manier is het niet meer mogelijk je afspraak te vergeten...toch? Mocht dit wel gebeuren, lees dan de algemene voorwaarden punt 22.

Na ondertekening en of aanbetaling ben je akkoord gegaan van alle hierboven genoemde punten / regels en ben je op de hoogte van de algemene voorwaarden van Team Tattoo Herco welke jij per mail krijgt toegestuurd. Alle vernoemde info is open en vrij te lezen op deze website.