Algemene Voorwaarden Team Tattoo Herco.

01. Eigen risico:
Iedereen bevindt zich in onze shop op eigen risico. 

02. Individu:
Iedere klant is een eigen individu en zal als zodanig behandeld worden.

03. Rookverbod:
Er geldt een algemeen rookverbod.

04. Alcohol en drugs:
Klanten onder invloed van alcohol en/of drugs wordt de toegang geweigerd.

05. Toegang minimale leeftijd in de shop:
Personen onder de 13 jaar mogen onze shop niet betreden, ook niet onder begeleiding of in kinderwagens o.i.d. met uitzondering van onze kleinzoon.

06. Schade / Verlies:
Wij kunnen niet aansprakelijk gehouden worden voor schade of verlies van persoonlijke eigendommen.

07. Diefstal:
Bij diefstal, bedreiging of andere ongeregeldheden wordt altijd de politie ingeschakeld. 

08. Balie:
Het is verboden achter de balies te komen, tenzij wij dit aan je vragen.

09. Film:
Het is verboden te filmen in onze shop, zonder gevraagde toestemming.

10. Foto's:
10.1 Foto's mogen alleen gemaakt worden van de getatoeëerde klant, als hierom aan ons toestemming is gevraagd.
10.2 Er mogen nooit foto's gemaakt worden van de voorbeelden en foto’s in onze shop.
10.3 De foto's die wij van je tatoeage nemen, mogen wij gebruiken voor reclame doeleinden. 

11. Weigeren:
Wij behouden ons het recht voor om tatoeages en of personen te weigeren zonder opgaaf van reden.

12. Economische omstandigheden:
Wij behouden ons het recht voor om de (uur)prijzen van tatoeages aan te passen aan de economische omstandigheden.

13. Rechten:
13.1 Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de opgegeven prijzen bij een prijs opvraag.
13.2 Er kunnen geen rechten worden ontleend aan het aantal geschatte tatoeage uren die wij opgeven. De tijd wordt door ons ingeschat en is niet bindend.
13.3 Bij een aanbetaling, ook online via bijvoorbeeld een betaalverzoek, gaat de klant akkoord en is zich bewust van onze algemene voorwaarden en is de overeenkomst bindend.

14. Toestemming:
Iedere klant moet een toestemmingsverklaring invullen. (deze kan ook aan jou verzonden worden via mail)

15. Allergie / aandoeningen:
Elke vorm van allergie / aandoening o.i.d. die de behandeling of genezing kan beïnvloeden, moet vooraf aan ons gemeld worden.

16. Aansprakelijk:
16.1. Iedere huid is anders en kan dus anders reageren op een behandeling. Team Tattoo Herco kan en mag hiervoor niet aansprakelijk worden gehouden.
Dit betreft het uitvloeien of niet helemaal pakken van de inkt, en/of de stabiliteit van de in 4 januari 2022 ingevoerde REACH goedgekeurde inkten.  
16.2. Team Tattoo Herco kan niet aansprakelijk worden gehouden voor inktvlekjes of iets dergelijks die in uw kleding komen en die niet meer uitwasbaar zijn. Houdt hier rekening mee en doe geen nieuwe kleding aan tijdens de tattoo sessie.
16.3. Voor letsel(schade) door flauwvallen, struikelen, stoten of anderszins, kan en mag Team Tattoo Herco niet verantwoordelijk worden gehouden.
16.4. Voor schade aan uw voertuig (auto, motor, fiets oid.) door derden kan en mag Team Tattoo Herco niet aansprakelijk worden gesteld, mits deze schade door een van de medewerkers van Team Tattoo Herco is veroorzaakt.
16.5. Voor verlies of diefstal van goederen, in en om de praktijk, kan en mag Team Tattoo Herco niet aansprakelijk worden gehouden.

17. Leeftijd en uitsluitingen:
17.1 Wij tatoeëren vanaf 18 jaar, zonder uitzondering!
17.2 Personen die tekenen vertonen die erop duiden dat hun oordeelsvermogen verstoord is tatoeëren wij eveneens niet. 
17.3 Kinderen onder de 13 jaar mogen onze shop niet betreden, ook niet onder begeleiding of in kinderwagens o.i.d.

18. Teken opdrachten:
18.1 Tekenopdrachten die wij via e-mail ontvangen, tekenen wij tegen een tarief van € 85.- per uur. We geven via e-mail een geschat aantal uren en de kosten door. Het bedrag moet vooraf worden voldaan.
18.2 Tekenopdrachten, die na een intakegesprek worden gemaakt, wordt getekend na goedkeuring van de klant waarvoor deze zijn handtekening heeft gezet in het toestemmingsformulier bij het maken van de afspraak. De prijs hiervoor is verwerkt in het nader te bepalen uurtarief voor het tatoeëren. Voor wijzigingen van de opdracht wijzen wij je op punt 20 van deze algemene voorwaarden.

19. Kopieën:
Wij verstrekken nooit kopieën, webadressen, teken-info o.i.d. en er mogen geen foto's worden gemaakt van tatoeage opdrachten/schetsen totdat de tatoeage daadwerkelijk door ons is gezet. Wij hebben hier in het verleden vaak negatieve ervaringen mee gehad. (Klanten gaan met ons ontwerp naar beunhazen, of vrienden/familie willen je vaak op andere gedachten brengen wat betreft het ontwerp wat wij samen met jou uitgebreid hebben ontworpen als een unieke tatoeage.)  

20. Wijziging van jouw tatoeage:
20.1 We geven je genoeg gelegenheid om al je wensen met ons te bespreken, dit mag zelfs tot meerdere keren, voordat we een afspraak maken voor het zetten. (bij het maken van de afspraak, wordt aan jou gevraagd om goedkeuring van het ontwerp, waarvoor jij het toestemmingsformulier hebt getekend) Na het intakegesprek voor jouw tatoeage werken wij de (werk) tekening zo snel mogelijk uit, meestal doen we dit binnen 3 tot 5 werkdagen na het maken van je afspraak omdat wij een lange wachttijd hebben en de tijd nuttig moeten besteden. Mocht je dus in twijfel komen, of nog een verandering willen doorgeven, doe dit dan binnen 3 werkdagen na het intakegesprek, anders wordt minimaal je gehele aanbetaling gebruikt voor tekenkosten. Daarnaast rekenen wij dan tevens €85.- per uur voor het tekenwerk. Besluit je dat je toch een andere tatoeage wilt, of op een andere plek op het lichaam, of wil je de bestaande tatoeage helemaal aanpassen na die 3 werkdagen zoals hierboven beschreven, dan brengen we kosten in rekening die minimaal gelijk staan dan je aanbetaling groot is plus de tekenkosten a €85.- per uur.
20.2 Wil je een compleet andere tatoeage en is de tekening al helemaal uitgewerkt en getekend door ons, dan betaal je voor de gemaakte teken-uren van de te vervallen tatoeage. Dit kost €85.- per uur tekenwerk, met een minimum van €85.-  Voor de volgende afspraak geldt een nieuwe aanbetaling.
20.3 Bij een kleine verandering berekenen wij de tekenkosten door met een minimum van €85.-
20.4 Zoek je een grotere of kleinere tatoeage uit, dan bestaat de kans dat er een aanbetaling bij komt en dat jouw afspraak moet worden verzet in verband met de eventuele aangepaste tijd die voor je nieuwe tatoeage nodig is.
20.5 Wil je de voor jou getekende tatoeage verkleinen, neem dan z.s.m. contact met ons op, maximaal 20 werkdagen vóór je afspraak. Als het technisch mogelijk is de tatoeage te verkleinen, dan wordt de prijs aangepast in jouw voordeel.
20.6 Besluit je op de dag van de afspraak dat je speciaal gemaakte tatoeage kleiner moet, als dit technisch mogelijk is, dan blijft de afgesproken prijs gelden zoals op het toestemmingsformulier staat. Dit in verband met de voor jou ingeplande tijd.
20.7 Wil jij, de voor jou getekende tatoeage vergroten, neem dan z.s.m. contact met ons op, minimaal 20 werkdagen vóór je afspraak. Je afspraak wordt mogelijk verzet, of er wordt een vervolgafspraak gemaakt. Deze vervolgafspraak moet ook worden aanbetaald. De prijs van de tatoeage wordt aangepast, 30% grotere tatoeage betekent 30% duurder.

21. Annuleren van afspraak:
21.1 Wil je jouw intakegesprek en of jouw zet-afspraak helemaal- of gedeeltelijk annuleren, onder wat voor een reden dan ook, dan ben jij, hoe dan ook, je aanbetalingen volledig kwijt, geen restitutie/No-Refund. (verzetten van je afspraak is altijd mogelijk, houdt dan wel rekening met de economische omstandigheden) Door onze zeer drukke agenda moeten wij met iedere plek rekening houden en dit kost ons uren extra werk om de klanten te verschuiven. 
21.2 We berekenen minimaal €80.- voor de tijd van het bespreken, als dit al gebeurd is, wij hebben hier veel tijd ingestoken (of gaan dit nog doen).
21.3 Annuleren is  alleen tijdens onze openingstijden telefonisch mogelijk op nummer 0570-561275. 
21.4 Annulering via vrienden, mail of social media, is niet mogelijk en wordt daarom ook niet als annuleren gezien.
21.5 Is de tatoeage op het moment van annuleren ook al getekend, dan rekenen wij €85.- per uur tekenwerk waarvoor u een factuur zult ontvangen.
21.6 Bij niet tijdig betalen van deze factuur wordt deze per maand telkens met 5% verhoogd.
21.7 De (reeds gedane) aanbetaling zal enkel en alleen worden doorgeschoven naar de volgende afspraak wanneer er direct bij het annuleren een nieuwe afspraak wordt gemaakt, of in geval van (langdurige) ziekte de afspraak maximaal 2 jaar na het annuleren plaatsvindt.  Er zal dan rekening moeten worden gehouden met een ander uurtarief in verband met de economische omstandigheden, zie punt 12 en 24. 
21.8 Er zal geen restitutie van de aanbetaling plaatsvinden in verband met doorspreek-  en tekenkosten en of administratieve werkzaamheden.
21.9 Verzetten van je afspraak is natuurlijk altijd mogelijk, zie punt 24.
21.10. Annulering/verandering van reeds ingeplande/doorgesproken tattoo afspraak:
21.10.1 Wil jij, na het intakegesprek én goedkeuring van de gemaakte opzet van jouw tattoo, waarvoor jij jou goedkeuring hebt gegeven bij het maken van de zet afspraak d.m.v. je handtekening op het toestemmingsformulier, veranderingen aanbrengen/dan wel veranderen van plek waar de tattoo moet komen, dan is dit na 5 dagen, na het inplannen van jouw zet-afspraak, niet meer mogelijk.
21.10.2 Wij hebben veel tijd gestoken in het bespreken en de tattoo is meestal al ontworpen voor de plek die jij in eerste instantie wilde.
21.10.3 Wil je alsnog na die 5 dagen de tekening of plek aanpassen, dan zal de reeds gemaakte aanbetaling worden gebruikt voor gemaakte kosten zoals onder andere het bespreken en tekenen van de in eerste instantie gemaakte afspraak.
21.10.4 Voor de verandering/aanpassing zal een nieuwe intakegesprek nodig zijn en tevens zal er opnieuw moeten worden aanbetaald.
21.11 Bij annuleren van je afspraak, minder dan 2 werkdagen voor de afgesproken datum, zal er altijd administratiekosten in rekening worden gebracht met een minimum van €80.

22. Zonder reden van opgaaf niet komen opdagen op afspraak:
22.1 Kom jij niet opdagen op je tattoo afspraak, dan ben je minimaal je complete aanbetaling kwijt. Tevens zal voor de gemiste inkomsten een factuur worden verstuurt, gelijk aan de geschatte uren die wij als inkomsten gemist hebben, met een minimum bedrag van €240. 
22.2 Kom jij niet opdagen op je intakegesprek, dan  zal voor de gemiste inkomsten een factuur worden verstuurt, gelijk aan de geschatte uren die wij voor jou hadden gereserveerd voor het bespreken, met een minimum bedrag van €80 euro.
22.3 Is de tatoeage op het moment van niet komen opdagen, ook al getekend, dan berekenen wij hiervoor €85,- per uur tekenwerk bovenop de €100.- voor het bespreken.
22.4 Kom jij een vervolg afspraak niet na, zonder geldige reden van opgaaf, dan berekenen wij minimaal 3 uur werk door voor gemiste inkomsten. Hiervan zul je dan ook een factuur ontvangen. Alle verdere afspraken die er stonden komen allemaal te vervallen en wij behouden de aanbetalingen voor geleden schade. 
22.5 Verzetten van je afspraak is  mogelijk, (zie punt 24) als je dit tenminste ruim op tijd en enkel en alléén telefonisch op nummer 0570-561275 aan ons laat weten. 

23. Aanbetaling:
Wij rekenen voor iedere tatoeage sessie een minimale aanbetaling van €80.- (geen restitutie) Een sessie duurt gemiddeld 3½ á 4 uur. Soms iets langer, soms iets korter. Heeft u 2 of meer sessies nodig, dan betaald u het aantal sessies maal de minimale €80.- aanbetaling. Kom jij de afgesproken (aan) betalingsverplichting niet na, dan hebben wij het recht de aanbetaling aan te passen. In het uiterste geval vervallen al je geplande afspraken en houden wij je al betaalde aanbetaling voor geleden schade. Tevens zal er een rekening worden verstuurd zoals beschreven bij punt 22.

24. Verzetten/afzeggen van je afspraak / ziekte:
24.1 Verzetten/afzeggen dient, zover mogelijk, minimaal 1 week vóór de afspraak telefonisch te gebeuren i.v.m. inplannen andere klant.
24.2 Verzetten/afzeggen via mail, social media of enerlei anders dan telefonisch, wordt niet als zodanig gezien en zullen dan ook aan de klant worden doorberekend.
24.3 Afspraak/afspraken verzetten/afzeggen i.v.m. ziekte is 1x kosteloos toegestaan.
24.3.1 Er kan hiervan een check plaatsvinden.
24.3.2 Er moet absoluut geen misbruik plaatsvinden.
24.3.3 Bij uitzichtloosheid van een ziekte of overlijden, zal er een passende regeling plaatsvinden. Houdt wel rekening met gedane arbeid door ons zoals intakegesprek, tekenen van je voorbeeld en anderzijds. (hierover meer na telefonisch contact)
Afspraak/afspraken verzetten/afzeggen i.v.m. andere omstandigheden/redenen.
24.4 Andere omstandigheden/redenen, zoals hieronder beschreven, voor verzetten van afspraken is maximaal 1x toegestaan (per afspraak.) 
24.4.1 Verzetten via mail, social media of enerlei anders dan telefonisch, wordt niet als zodanig gezien en zullen dan ook aan de klant worden doorberekend.
Voorbeelden hiervan zijn:
24.4.2 Geen, dan wel te weinig geld voor de tattoo.
24.4.3 Je niet goed hebben voorbereid/ingelezen op jouw intakegesprek, terwijl
uitleg duidelijk op deze website staat en waarvoor jij een mail hebt ontvangen.
24.4.4 Het niet vrij kunnen krijgen van/op jouw werk, andere/dan wel nieuw(e) werk(gever).
24.4.5 Het (te laat) vergeten van je afspraken, terwijl wij er alles aan doen d.m.v. herinneringen via mail én sms.
24.4.6 Alle andere redenen wat voor ons een storende (werk) factor kan zijn bij het inplannen/verzetten van de afspraken.
24.4.7 Bij de tweede (of vaker) keer verzetten/aanpassen, worden er kosten in rekening gebracht.
De kosten hiervoor zijn:
Er wordt €10.- per verzette afspraak, per keer, in rekening gebracht.
Er wordt €20.- per kwartier voor het doorspreken in rekening gebracht. (voor het doorspreken wordt minimaal 1 uur gerekend)
Er wordt €50.- administratiekosten in rekening gebracht.
Hiervan zul jij een betaallink ontvangen. Zie ook punt 21.6.

24.5 De prijs voor de tatoeage kan dan wijzigen i.v.m. het dan geldende tarief (zie punt 12). 
24.6 De nieuwe afspraak moet meteen worden gemaakt bij het verzetten van je afspraak en moet onder normale omstandigheden binnen 12 tot 18 maanden na de originele datum vallen.

25. Achteraf bijwerken van tatoeages:
25.1 Meld je verzoek tot bijwerken altijd binnen maximaal 4 weken na het zetten bij ons, anders worden er kosten in rekening gebracht.
25.2 Na het tatoeëren geven wij onze uitgebreide nabehandelingsregels (deze worden mondeling toegelicht) mee en deze zijn ook te vinden op onze website.
25.3 Bij goed verzorgen volgens deze regels, komen er geen korstjes op de tatoeage, wat ideaal is voor het genezingsproces. 
25.4 Als volgens ons, de nabehandelingsregels goed toegepast zijn en het toch nodig is de tatoeage bij te werken, dan doen wij dit in de regel gratis, als dit op tijd, dus binnen maximaal 4 weken na de behandeling is gemeld. 
25.5 Als we zien dat er korstjes zijn geweest (witte littekentjes) en de tatoeage volgens ons niet goed is verzorgd, dan brengen wij de kosten van bijwerken in rekening. Natuurlijk brengen we ook kosten in rekening als de tatoeage moet worden uitgebreid.
25.6 Voor het bijwerken/opnieuw laten inkleuren van tatoeages die niet binnen 4 weken na het zetten zijn gemeld worden altijd kosten in rekening gebracht. De kosten hiervoor worden bepaald nadat wij de tatoeage hebben gezien en beoordeeld. 
25.7 Bij twijfel kun je het beste langs komen in de shop, na een telefonische afspraak, om je tatoeage te laten controleren door ons.
25.8 De stabiliteit van de reach goedgekeurde inkten is bij ons nog niet genoeg bekend en hiervoor kunnen en mogen wij niet verantwoordelijk voor worden gehouden, waardoor het bijwerken van tatoeages gezet na 4 januari 2022 soms voor eigen kosten zijn.

26. Op tijd op afspraak komen:
26.1 Kom je 15 minuten te laat op de afspraak, zonder geldige reden, dan zal die afspraak komen te vervallen. 
Tevens ben je dan de aanbetaling voor die afspraak kwijt en zal er opnieuw een afspraak en aanbetaling gedaan moeten worden. 
Als je op tijd belt als er iets is voor gevallen, maximaal 14 minuten later dan de afspraak staat ingepland, (tel: 0570-561275), dan kunnen we kijken of het die dag nog zal lukken. Kom jij je afspraak helemaal niet na, zonder geldige reden, dan ben je de aanbetaling volledig kwijt, ook die van je vervolg afspraken. Afzeggen, of verzetten van je afspraak kan enkel en alleen telefonisch tijdens onze openingstijden op nummer 0570-561275. Ook wanneer je ziek bent. 
Afzeggen of verzetten via vrienden of via multimedia (email, Facebook o.i.d.) worden niet als afzegging en of verzetten gezien. Je zult dan al je aanbetaling(en) volledig kwijt zijn. Tevens zal er dan een rekening worden gestuurd voor gederfde inkomsten zoals omschreven bij punt 22. 
26.2 Wij zij volgens het RIVM wettelijk verplicht de werkplek in orde te maken in het bijzijn van de klant. Denk dus niet, ik kan wel iets later komen, zij moeten eerst nog de werkplek in orde maken...Niet doen dus, wij rekenen vanaf de tijd dat je afspraak staat ingepland.

27. Meldplicht Datalekken:
27.1 Partijen handelen in overeenstemming met de Beleidsregels meldplicht datalekken van de Autoriteit Persoonsgegevens, de AVG en de Uitvoeringwet AVG om te bepalen of sprake is van een datalek. 
27.2  Onder een datalek wordt verstaan: alle beveiligingsincidenten waardoor de bescherming van persoonsgegevens op enig moment is doorbroken of waardoor de persoonsgegevens blootgesteld zijn aan verlies of onrechtmatige verwerking. Het kan bijvoorbeeld gaan om het verlies van een USB-stick of computer, verzending van een e-mail waarin de e-mailadressen zichtbaar zijn voor alle geadresseerden, een calamiteit zoals brand in een datacenter of mailwarebesmetting.
27.3  Als een verwerkingsverantwoordelijke zicht bewust is geworden van een datalek, moet hij dit direct, waar mogelijk binnen 72 uur melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Als dit niet mogelijk is, moet een verklaring worden gegeven voor de vertraging.
27.4 De meldplicht is niet van toepassing als het onwaarschijnlijk is dat de inbreuk een hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen.
27.5 Indien blijkt dat bij Team Tattoo Herco sprake is van een datalek, dat door klant gemeld moet worden aan de Autoriteit Persoonsgegevens en / of de betrokkene(n), dan zal Team Tattoo Herco / klant daarover zo spoedig mogelijk informeren nadat Team Tattoo Herco bekend is geworden met het datalek. Team Tattoo Herco probeert de klant direct alle informatie te verstrekken die zij nodig heeft om een volledige melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens en/of de betrokkene(n) te verrichten.

28. Bijzondere omstandigheden/overmacht:
28.1. Het kan helaas gebeuren dat Herco, en of Sally, al dan niet blijvend, niet meer kunnen en of mogen werken door: (kortstondige) ziekte, (al dan niet blijvende) invaliditeit, brand, wateroverlast, stormschade, stroom uitval, epidemie, pandemie, oorlog, overlijden of ieder ander onheil van buitenaf die van toepassing kan zijn en die in het geheel niet te voorzien waren.
28.2. In bepaalde gevallen heb je recht op gedeeltelijke retour van je aanbetaling.
28.2.a. Je hebt recht op gedeeltelijke teruggave wanneer er sprake is van: Overlijden van jouw artiest, werkzaam bij Team Tattoo Herco, (maar wij gaan er natuurlijk van uit dat jij dan je afspraak dan laat overnemen door de andere artiest werkzaam bij Team Tattoo Herco.)
28.2.b. Blijvende invaliditeit van jouw artiest waardoor het voor jouw artiest, werkzaam bij Team Tattoo Herco, onmogelijk is zijn of haar werk voort te zetten. (maar wij gaan er natuurlijk van uit dat jij dan je afspraak laat overnemen door de andere artiest werkzaam bij Team Tattoo Herco.)
28.3  Je hebt geen recht op geheel of gedeeltelijke teruggave wanneer er sprake is van:
28.3.a. (Kortstondige) ziekte, brand, wateroverlast, stormschade, stroom uitval, epidemie, pandemie, of ieder ander onheil die van toepassing kan zijn en die niet te voorzien waren.
28.3.b. Noodgedwongen verzetten van je afspraak door Team Tattoo Herco n.a.v. (Kortstondige) ziekte, brand, wateroverlast, stormschade, stroom uitval, epidemie, pandemie, of ieder ander onheil die van toepassing kan zijn en die niet te voorzien waren.  
Er is tenslotte: administratief, bespreek en/of tekenwerk in jouw tattoo gaan zitten.
28.4. In geval van punt 28.2. wordt jij telefonisch of via sms of e-mail op de hoogte gebracht en heb je de keuze of op: Gedeelte terugbetaling, of de tattoo te laten zetten door het andere lid van Team Tattoo Herco.
28.4.a. Kies jij ervoor je dan niet meer te laten tatoeëeren door een van ons, dan heb je 30 dagen de tijd om enkel en alleen telefonisch te reageren via nummer: 0570 561275. 
28.4.b. Je hebt dan recht van teruggave op de volgende procenten van de aanbetalingen op vertoon van je aanbetalingsformulier:
28.4.b.1 Terugbetaling 30%: betreffende afspraken voor een tattoo, die nog niet is besproken: (i.v.m. administratieve kosten.) 
28.4.c.2  Terugbetaling 20%: betreffende afspraken voor een tattoo die wel is besproken, maar niet is getekend: (i.v.m. administratie en bespreektijd)
28.4.c.3 Terugbetaling 10%: betreffende (rest) afspraken voor een tattoo die al is besproken en getekend: (i.v.m. administratie en bespreek- en tekentijd)

29. Cadeaubonnen:
29.1 De cadeaubonnen zijn niet tegen contant geld inwisselbaar.
29.2 Wees bewust van de stijl die wij zetten. 
29.3 Op de cadeaubonnen ontvangt u geén wisselgeld.
29.4 De cadeaubonnen kunnen niet worden geruild.
29.5 De cadeaubonnen kunnen alleen worden besteed bij Team Tattoo Herco, tenzij anders vermeld.
29.6 De cadeaubonnen mogen tevens als aanbetaling worden gebruikt.
29.7 De cadeaubonnen zijn geldig tot maximaal 2 jaar na aankoop.

Deze algemene voorwaarden zijn het laatst bijgewerkt op: vrijdag 27 oktober 2023 om 08:52 uur.

Download