Algemene Voorwaarden Team Tattoo Herco

01. Eigen Risico:

Iedereen bevindt zich in onze shop op eigen risico. 

02. Individu:

Iedere klant is een eigen individu en zal als zodanig behandeld worden.

03. Rookverbod:

Er geldt een algemeen rookverbod.

04. Alcohol en drugs:

Klanten onder invloed van alcohol en/of drugs wordt de toegang geweigerd.

05. Toegang minimale leeftijd:

Personen onder de 13 jaar mogen onze shop niet betreden, ook niet onder begeleiding of in kinderwagens o.i.d.

06. Schade / Verlies:

Wij kunnen niet aansprakelijk gehouden worden voor schade of verlies van persoonlijke eigendommen.

07. Diefstal:

Bij diefstal, bedreiging of andere ongeregeldheden wordt altijd de politie ingeschakeld. 

08. Balie:

Het is verboden achter de balies te komen, tenzij we dit vragen.

09. Film:

Het is verboden te filmen in onze shop, zonder gevraagde toestemming.

10. Foto's:

10.1 Foto's mogen alleen gemaakt worden van de getatoeëerde of gelaserde klant, als hierom aan ons toestemming is gevraagd.
10.2 Er mogen nooit foto's gemaakt worden van de voorbeelden en foto’s in onze shop.
10.3 De foto's die wij van je tatoeage en / of gelaserde tatoeage nemen, mogen wij gebruiken voor reclame doeleinden. 

11. Weigeren:

Wij behouden ons het recht voor om tatoeages of laser behandelingen te weigeren zonder opgaaf van reden.

12. Economische omstandigheden:

Wij behouden ons het recht voor om de prijzen van tatoeages en laserbehandelingen aan te passen aan de economische omstandigheden.

13. Rechten:

13.1 Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de opgegeven prijzen bij een prijs opvraag.
13.2 Er kunnen geen rechten worden ontleend aan het aantal geschatte tatoeage uren die wij opgeven. De tijd wordt door ons ingeschat en is niet bindend.
13.3 Wij behouden ons het recht voor om personen te weigeren zonder opgaaf van reden.

14. Toestemming:

Iedere klant moet een toestemmingsverklaring invullen en bij minderjarigen de ouder of voogd. Zie punt 17 voor de minimale leeftijd.

15. Allergie / aandoeningen:

Elke vorm van allergie / aandoening o.i.d. die de behandeling of genezing kan beïnvloeden, moet vooraf aan ons gemeld worden.

16. Aansprakelijk:

Iedere huid is anders en kan dus anders reageren op een behandeling. Wij kunnen hiervoor niet aansprakelijk worden gehouden. Bij tatoeages betreft dit bijvoorbeeld het uitvloeien of niet helemaal pakken van de inkt, bij laseren kan dit bijvoorbeeld blaasjes zijn. Bij twijfel kun je natuurlijk altijd contact met ons opnemen. 

17. Behandelings leeftijd:

Tatoeage en laserbehandeling
17.1 Vanaf 18 jaar zonder toestemming van ouder of voogd;
17.2 Bij 16 en 17 jaar: Je ouder of voogd moet meekomen voor toestemming;
17.3 Onder de 16 jaar behandelen wij niet. 

18. Teken opdrachten:

Tekenopdrachten die we via e-mail, telefonisch of per post ontvangen, tekenen wij tegen een tarief van € 80.- per uur. We geven via e-mail een geschat aantal uren en de kosten door. Het bedrag moet vooraf worden voldaan via iDEAL. Je ontvangt daarvoor een betaallink per e-mail of sms.
Tekenopdrachten die besproken worden in de shop worden onder normale omstandigheden gratis getekend, mits de daaruit voortvloeiende tatoeage bij ons wordt gezet, anders tekenen wij tegen een tarief van € 80.- per uur. Komt er uit deze bespreking (nog) geen afspraak voor het zetten, dan is de bespreek afspraak natuurlijk ook gratis.
Bij annulering lees punt 21.

19. Kopieën:

Wij verstrekken nooit kopieën, webadressen, teken-info o.i.d. en er mogen geen foto's worden gemaakt van tatoeage opdrachten / schetsen totdat de tatoeage daadwerkelijk door ons is gezet. Wij hebben hier in het verleden vaak negatieve ervaringen mee gehad. (Klanten gaan met ons ontwerp naar beunhazen. Of vrienden / familie willen je vaak op andere gedachten brengen wat betreft het ontwerp wat wij samen met jou uitgebreid hebben ontworpen als een unieke tatoeage.) 
Nadat de tatoeage is gezet, kun je altijd het voorbeeld nog mee krijgen als je dit mocht willen. 

20. Wijziging van jouw tatoeage:

20.1 We geven je genoeg gelegenheid om al je wensen met ons te bespreken, dit mag zelfs tot meerdere keren, voordat we een afspraak maken voor het zetten.
Na het bespreken van jouw tatoeage werken wij de werktekening zo snel mogelijk uit, meestal doen we dit binnen 5 dagen na het maken van je afspraak. Mocht je dus in twijfel komen of nog een verandering willen doorgeven, doe dit dan binnen 5 dagen na het bespreken, anders wordt je aanbetaling gebruikt voor tegemoedkoming in de gemaakte kosten van de eventuele aanpassing en of verandering. 
Besluit je dat je toch een andere tatoeage wilt, of wil je de bestaande tatoeage helemaal aanpassen na die 5 dagen zoals hierboven beschreven, dan brengen we kosten in rekening.
20.2 Wil je een compleet andere tatoeage en is de tekening al helemaal uitgewerkt en getekend door ons, dan betaal je voor de gemaakte teken-uren van de te vervallen tatoeage. Dit kost €80.- per uur tekenwerk, met een minimum van €50.-  Voor de volgende afspraak geldt een nieuwe aanbetaling.
20.3 Bij een kleine verandering berekenen wij de tekenkosten door met een minimum van € 35.-
20.4 Betreft het een standaard tatoeage, rechtstreeks uit onze pc, waar we niets aan hebben veranderd, kom dan zo snel mogelijk (minimaal 10 werkdagen voor je afspraak) langs om een andere tatoeage uit te zoeken. Je bent dan niet je aanbetaling kwijt, tenzij er tekenwerk bij komt kijken. In dat geval worden de kosten hiervoor in rekening gebracht.
20.5 Zoek je een grotere of kleinere tatoeage uit, dan bestaat de kans dat er een aanbetaling bij komt en dat jouw afspraak moet worden verzet in verband met de eventuele aangepaste tijd die voor je nieuwe tatoeage nodig is.
20.6 Wil je de voor jou getekende tatoeage verkleinen, neem dan z.s.m. contact met ons op, minimaal 5 werkdagen vóór je afspraak. Als het technisch mogelijk is de tatoeage te verkleinen, dan wordt de prijs aangepast in jouw voordeel.
20.7 Besluit je op de dag van de afspraak dat je speciaal gemaakte tatoeage kleiner moet, dan blijft de afgesproken prijs gelden zoals op het aanbetalingsformulier staat. Dit in verband met de voor jou ingeplande tijd.
20.8 Wil je de voor jou getekende tatoeage vergroten, neem dan z.s.m. contact met ons op, minimaal 5 werkdagen vóór je afspraak. Je afspraak wordt mogelijk verzet, of er wordt een vervolgafspraak gemaakt. Deze vervolgafspraak moet ook worden aanbetaald. De prijs van de tatoeage wordt aangepast, 30% grotere tatoeage betekent 30% duurder etc.

21. Annuleren van afspraak:

21.1 Wil je jouw tatoeage afspraak helemaal of gedeeltelijk annuleren, dan ben jij je aanbetaling kwijt. We berekenen minimaal €100.- voor de tijd van het bespreken van je tatoeage, wij hebben hier veel tijd ingestoken (of gaan dit nog doen). Dit bespreken is enkel en alleen gratis als de tatoeage daadwerkelijk wordt gezet bij ons. 
21.2 Is de tatoeage op het moment van annuleren ook al getekend, lees dan punt 21.3. De (reeds gedane) aanbetaling zal enkel en alleen worden doorgeschoven na de volgende afspraak wanneer er direct bij het annuleren een nieuwe afspraak wordt gemaakt. Deze nieuwe afspraak moet binnen 12 maanden vallen na de originele, eerder gemaakte afspraak. Er zal geen restitutie van de aanbetaling plaatsvinden.
21.3 Voor de grotere tatoeages met veel tekenwerk, meestal afspraken van meer dan 8 uur tatoeëren, moet er soms extra aanbetaald worden voor het tekenen. Deze extra aanbetaling, van €80.- per teken uur, zal worden berekend aan de geschatte aantal teken uren en wordt bij de laatste sessie in het geheel verrekend. 
21.4 Verzetten van je afspraak is natuurlijk altijd mogelijk, zie punt 24. Je behoudt dan ook je aanbetalingen.

22. Zonder reden van opgaaf niet komen opdagen op afspraak:

22.1 Kom jij niet opdagen op je afspraak, dan ben je minimaal je aanbetaling kwijt. We berekenen dan tevens minimaal €100.- voor de tijd van het bespreken van je tatoeage, wij hebben hier veel tijd ingestoken (of gaan dit nog doen). Dit bespreken is enkel en alleen gratis als de tatoeage daadwerkelijk wordt gezet bij ons. 
22.2 Is de tatoeage op het moment van niet komen opdagen, ook al getekend, dan berekenen wij hiervoor €80,- per uur tekenwerk bovenop de €100.- voor het bespreken.
22.3 Kom jij een vervolg afspraak niet na zonder geldige reden van opgaaf, dan berekenen wij minimaal 3 uur werk door voor gemiste inkomsten. Verzetten van je afspraak is natuurlijk altijd mogelijk, (zie punt 24) als je dit tenminste ruim op tijd aan ons laat weten. 

23. Aanbetaling:

Wij rekenen voor iedere tatoeage sessie een minimale aanbetaling van €80.- Een sessie duurt maximaal 5 uur. Heeft u 2 of meer sessies nodig, dan betaald u het aantal sessies maal de minimale €80.- aanbetaling. Kom jij de afgesproken (aan) betalingsverplichting niet na, dan hebben wij het recht de aanbetaling aan te passen. In het uiterste geval vervallen al je geplande afspraken en houden wij je al betaalde aanbetaling voor tekenwerk en geleden schade. Tevens zal er een rekening worden verstuurd.

24. Verzetten van je afspraak / ziekte:

Verzetten van je afspraak kan altijd, door ziekte of een andere reden. Bespreek dit met ons in persoonlijk telefonisch contact, niet via multimedia, mail o.i.d.  Afspraken annuleren / melden van ziekte en dergelijke d.m.v. multimedia, mail o.i.d. worden niet als zodanig gezien en zullen dan ook worden doorberekend aan de klant. De prijs voor de tatoeage kan dan wijzigen i.v.m. het dan geldende tarief (zie punt 12). 
De nieuwe afspraak moet meteen worden gemaakt bij het verzetten van je afspraak en moet binnen 12 maanden na de orginele datum vallen.

25. Achteraf bijwerken van tatoeages:

25.1 Meld je verzoek tot bijwerken altijd binnen 4 weken na het zetten bij ons, anders worden er kosten in rekening gebracht.
25.2 Na het tatoeëren geven wij onze nabehandelingsregels mee en deze zijn ook te vinden op onze website.
25.3 Bij goed verzorgen volgens deze regels, komen er geen korstjes op de tatoeage. 
25.4 Als volgens ons, de nabehandelingsregels goed toegepast zijn en het toch nodig is de tatoeage bij te werken, dan doen wij dit in de regel gratis, als dit op tijd, zoals hierboven beschreven is gebeurd. 
25.5 Als we zien dat er korstjes zijn geweest (witte littekentjes) en de tatoeage volgens ons niet goed is verzorgd, dan brengen wij de kosten van bijwerken in rekening. Natuurlijk brengen we ook kosten in rekening als de tatoeage moet worden uitgebreid.
25.6 Voor het bijwerken / opnieuw laten inkleuren van tatoeages die niet binnen 4 weken na het zetten zijn gemeld worden altijd kosten in rekening gebracht. De kosten hiervoor worden bepaald nadat wij de tatoeage hebben gezien en beoordeeld. 
25.7 Bij twijfel kun je het beste langs komen in de shop, na een telefonische afspraak, om je tatoeage te laten controleren door ons.

26. Meldplicht Datalekken:

26.1 Partijen handelen in overeenstemming met de Beleidsregels meldplicht datalekken van de Autoriteit Persoonsgegevens, de AVG en de Uitvoeringwet AVG om te bepalen of sprake is van een datalek. 
26.2  Onder een datalek wordt verstaan: alle beveiligingsincidenten waardoor de bescherming van persoonsgegevens op enig moment is doorbroken of waardoor de persoonsgegevens blootgesteld zijn aan verlies of onrechtmatige verwerking. Het kan bijvoorbeeld gaan om het verlies van een USB-stick of computer, verzending van een e-mail waarin de e-mailadressen zichtbaar zijn voor alle geadresseerden, een calamiteit zoals brand in een datacenter of malwarebesmetting.
26.3  Als een verwerkingsverantwoordelijke zicht bewust is geworden van een datalek, moet hij dit direct, waar mogelijk binnen 72 uur melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Als dit niet mogelijk is, moet een verklaring worden gegeven voor de vertraging.
26.4 De meldplicht is niet van toepassing als het onwaarschijnlijk is dat de inbreuk een hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen.
26.5 Indien blijkt dat bij Team Tattoo Herco sprake is van een datalek, dat door klant gemeld moet worden aan de Autoriteit Persoonsgegevens en / of de betrokkene(n), dan zal Team Tattoo Herco / klant daarover zo spoedig mogelijk informeren nadat Team Tattoo Herco bekend is geworden met het datalek. Team Tattoo Herco probeert de klant direct alle informatie te verstrekken die zij nodig heeft om een volledige melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens en/of de betrokkene(n) te verrichten.

27. Bijzondere omstandigheden m.b.t. Herco of Sally:

27.1 Het kan gebeuren dat Herco of Sally, al dan niet blijvend, niet meer kan werken, door bijvoorbeeld ziekte, invaliditeit, overlijden. In zo’n geval heb je recht op gedeeltelijke retour van je aanbetaling.
27.2 Je wordt telefonisch of via sms of e-mail op de hoogte gebracht wanneer Herco of Sally hun afspraak (tijdelijk) moet afzeggen.
27.3 Je hebt vanaf dat moment 30 dagen de tijd om de gedeeltelijke retour van je aanbetaling te innen. Daarna is het niet meer mogelijk je aanbetaling terug te ontvangen.
27.4 Het innen kan alleen op vertoon van het aan jou via email toegestuurde aanbetalingsformulier.
27.5 Je krijgt het volgende deel van je aanbetaling retour:
27.5.1 Afspraken voor een gedeeltelijk freehand tattoo, waar voorbereidend tijd in is gestoken voor advies en tekenwerk: 65% terugbetaling.
27.5.2 Afspraken voor een tattoo die geheel is getekend en uitgewerkt: 50% terugbetaling. Hier is veel teken-, advies- en uitvoeringswerk in gestoken.
27.5.3 Het is ook mogelijk jouw afspraken te laten staan en het werk door de ander te laten doen.